Học tiếng Hàn qua Video _ Tiếng Hàn sơ cấp bài 7

65145

Hôm nay chúng ta tiếp tục học Tiếng Hàn Sơ Cấp bài 7 với tiêu đề : 어디에 계십니까 : kính ngữ trong tiếng hàn.

Chúc các bạn học tập vui vẻ.