Học tiếng Hàn qua Video _ Tiếng Hàn sơ cấp bài 13

1438

Hôm nay chúng ta tiếp tục học Tiếng Hàn Sơ Cấp bài 13 với tiêu đề : 비가 와도 나가야 돼요 : Kể cả trời mưa vẫn phải đi ra ngoài

Tham khảo thêm :

Học tiếng Hàn qua Video _ Tiếng Hàn sơ cấp bài 12

Chúc các bạn học tập vui vẻ.