Học tiếng Hàn qua Video _ Tiếng Hàn sơ cấp bài 10

9915

Hôm nay chúng ta tiếp tục học Tiếng Hàn Sơ Cấp bài 10 với tiêu đề : 경주에 가려고 해요

Tham khảo thêm :

Học tiếng Hàn qua Video _ Tiếng Hàn sơ cấp bài 9

Chúc các bạn học tập vui vẻ.